Subsidies en ondersteuning socio-culturele verenigingen

In het kader van het relanceplan ontvangen erkende Herzeelse verenigingen dezelfde basissubsidie voor 2020, als ze kregen voor 2019, vermeerderd met 20 % (geen cheque) om gederfde inkomsten te overbruggen.

Erkende socio-culturele verenigingen, d.i. verenigingen die lid zijn van de Herzeelse cultuurraad of de Herzeelse ouderenraad, worden gesubsidieerd aan de hand van een cultuurcheque.

Een cultuurcheque is een waardebon met daarop een virtueel bedrag. De cultuurcheque wordt jaarlijks uitgereikt en kan door socio-culturele verenigingen gebruikt worden om allerhande vormen van dienstverlening te betalen (bv. huren van lokalen of materialen). 

Procedure

Erkende socio-culturele verenigingen ontvangen van de cultuurdienst een aanvraagformulier.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement over de subsidiëring en ondersteuning van socio-culturele verenigingen nalezen.