Subsidies sportverenigingen

In het kader van het relanceplan ontvangen erkende Herzeelse verenigingen dezelfde basissubsidie voor 2020, als ze kregen voor 2019, vermeerderd met 20 % om gederfde inkomsten te overbruggen.

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten kunnen Herzeelse sportverenigingen die erkend zijn door het College van burgemeester en schepenen subsidies aanvragen. Dat kan voor sportmateriaal, jeugdwerking en/of volwassenenwerking.

Voorwaarden

Alleen erkende Herzeelse sportverenigingen komen in aanmerking voor subsidies.

Procedure

Erkende Herzeelse sportverenigingen ontvangen van de Sportdienst een aanvraagformulier.

Regelgeving

Op deze pagina kan je de verschillende subsidiereglementen voor erkende Herzeelse sportverenigingen nalezen.