Retributiereglement parkeren in een blauwe zone

De gemeente heft een retributie voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is.

Procedure

De retributie is verschuldigd door de bestuurder die het voertuig parkeert. De titularis van
de inschrijving van het voertuig in het repertorium van de motorrijtuigen, de houder van de
proefritten- of handelaarsplaat op het voertuig aangebracht, zijn.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de retributie voor het parkeren in een blauwe zone nalezen.