Wespennest verwijderen

Bijen en hommels zijn beschermde diersoorten. Neem daarom enkel contact op met de brandweer indien het werkelijk een wespennest betreft. De nesten van bijen en hommels mogen niet vernietigd worden. U kan het nest gewoon laten zitten. Hommels en bijen vallen zelden aan en leveren een belangrijke bijdrage aan het milieu. In sommige gevallen bevindt het nest zich echter op een vervelende plaats. In dergelijke gevallen neemt u het best contact op met een imker. Hij zal het nest verplaatsen of handige tips meegeven hoe u het nest zelf op een veilige manier kan verplaatsen.

Procedure

Voor het verwijderen van een wespennest kan u een beroep doen op de brandweer.

Op de website http://bvlar.be/wespenverdelging/ kan u een aanvraag indienen via het e-loket. De brandweer vraagt om zoveel als mogelijk gebruik te maken van dit systeem.

Bedrag

Als het wespennest zich in uw woonkamer, badkamer of keuken bevindt, is de wespenverdelging gratis.

In de andere gevallen (tuin, gevel, tuinhuis, …) bent u de brandweer een retributie verschuldigd van:
• € 48,40 (incl. BTW) tijdens de week
• € 96,80 (incl. BTW) tijdens het weekend en feestdagen

Dit bedrag zal binnen de dertig dagen na de verzending van de factuur, via overschrijving geïnd worden door de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Meer info

Bijen en hommels zijn beschermde diersoorten. Neem daarom enkel contact op met de brandweer indien het werkelijk een wespennest betreft. De nesten van bijen en hommels mogen niet vernietigd worden. U kan het nest gewoon laten zitten. Hommels en bijen vallen zelden aan en leveren een belangrijke bijdrage aan het milieu. In sommige gevallen bevindt het nest zich echter op een vervelende plaats. In dergelijke gevallen neemt u het best contact op met een imker. Hij zal het nest verplaatsen of handige tips meegeven hoe u het nest zelf op een veilige manier kan verplaatsen.