Brandveiligheidsattest voor horeca-uitbaters

Elke horeca-uitbater moet voor de eigen horecazaak een positief brandveiligheidsattest hebben. U hebt een positief brandveiligheidsattest nodig om een voor het publiek toegankelijke inrichting te kunnen openhouden, openen of heropenen.

Voorwaarden

De uitbater moet een nieuw brandveiligheidsattest aanvragen bij een van volgende wijzigingen:

  • exploitatie of exploitant
  • transformatie of transformatiewerken
  • vernieuwing van de binneninrichting
  • wijziging van de netto-oppervlakte
  • bestemmingswijziging
  • wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Procedure

Een brandveiligheidsattest moet aangevraagd worden bij de burgemeester. Na controle door de bevoegde brandweerdienst zal de burgemeester, op basis van het brandweerverslag, al dan niet het brandveiligheidsattest afleveren.

Voor de controle van de brandweer zal u een factuur ontvangen volgens het retributiereglement van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.