Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

Opgelet: Er zijn nog steeds maatregelen geldig in kader van de coronacrisis. Hou daar nog steeds rekening mee bij het organiseren van uw evenement of activiteit. 

Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

Procedure

Een afwijking van het geluidsniveau aanvragen gebeurt via het evenementenformulier.

Bedrag

Een afwijking van het geluidsniveau aanvragen is gratis.