Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

Opgelet: in het kader van de maatregelen om het coronavirus in te dijken, is het op dit moment niet mogelijk om een evenement of activiteit aan te vragen. Binnenkort vind je op deze pagina echter een aangepast evenementenformulier.

Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

Procedure

Een afwijking van het geluidsniveau aanvragen gebeurt via het evenementenformulier.

Bedrag

Een afwijking van het geluidsniveau aanvragen is gratis.