Dagopvang voor ouderen

Zorgbehoevende ouderen kunnen overdag in een dagverzorgingscentrum terecht voor opvang en verzorging. Zo kunnen zij langer thuis wonen en wordt de verzorgingstaak van de mantelzorgers lichter.


Het dagverzorgingscentrum Ter Leen in het Zorgdorp van Herzele biedt opvang, zinvolle dagbesteding en verzorging aan zorgbehoevende thuiswonende senioren en is gelegen in de Lindestraat 29 bus 2.

Het gekwalificeerd medisch en paramedisch team staat elke weekdag van 08u30 tot 17u00 ter beschikking (uitgezonderd feestdagen).

 

Voorwaarden

  • De zorgbehoevende oudere woont thuis en is ouder dan 65.
  • De zorgbehoevende oudere heeft geen zware medische verzorging en begeleiding nodig.

Meer info

Het dagverzorgingscentrum Ter Leen maakt deel uit van Zorggroep Eclips.

U kunt telefonisch inschrijven via het nummer 0470-18 50 94 of contact opnemen met het sociaal huis.