Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering door omstandigheden te lang op zich laat wachten, kan u een voorschot ontvangen. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of u recht hebt op deze voorschotten.

Procedure

Neem contact op met het sociaal huis en maak een afspraak met een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Wat meebrengen

Breng uw identiteitskaart mee.