Voorschot op een sociale uitkering

Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering door omstandigheden te lang op zich laat wachten, kan u een voorschot ontvangen. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

U ervaart problemen met het indienen van een aanvraag of de uitbetaling van een sociale uitkering.

Een maatschappelijk werker zal nagaan of u recht hebt op deze voorschotten.

Procedure

Neem contact op met het sociaal huis en maak een afspraak met een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

- Identiteitskaart

- Eventueel het dossier of de aanvraag die u ingediend heeft. Indien u dit heeft, brengt u ook de brieven/mails mee waarin staat waardoor het dossier niet in orde geraakt en/of de uitbetaling (nog) niet kan gebeuren.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.