Tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten

Hebt u een beperkt inkomen en kan u uw medische, paramedische of farmaceutische kosten niet betalen, dan kan u een tussenkomst aanvragen.

Procedure

Neem contact op met het sociaal huis en maakt een afspraak met een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.

Wat meebrengen

  • een overzicht van uw inkomsten en uitgaven aan de hand van uw rekeninguittreksels
  • een overzicht van de terugbetalingen bij uw ziekenfonds
  • een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij uw apotheker.