Financiële tussenkomst in mutualiteitsbijdragen

Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wanneer u uw bijdrage niet kan betalen, kan u een financiƫle tegemoetkoming aanvragen.

Indien u niet meer in regel bent, kan het sociaal huis met u nagaan hoe u dit in orde kan brengen.

Voorwaarden

Bewijsstukken mee te brengen

Bewijsstukken

  • identiteitskaart
  • huurcontract
  • bewijs van inkomsten, uitgaven en schulden
  • rekeningnummer
  • originele factuur van de ziekenfondsbijdrage

Procedure

Neem contact op met het sociaal huis en maak een afspraak met een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiƫle situatie.