Financiële tussenkomst in mutualiteitsbijdragen

Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wanneer u uw bijdrage niet kan betalen, kan u een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Indien u niet meer in regel bent, kan het sociaal huis met u nagaan hoe u dit in orde kan brengen.

Procedure

Neem contact op met het sociaal huis en maak een afspraak met een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • huurcontract
  • bewijs van inkomsten, uitgaven en schulden
  • rekeningnummer
  • originele factuur van de ziekenfondsbijdrage