Financiële tussenkomst bij hospitalisatiekosten

Hebt u kosten door hospitalisatie die u niet kan betalen, dan kan u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.

Voorwaarden

Uw gezinsbudget kan de hospitalisatiekosten niet dragen.

Procedure

Neem contact op met het sociaal huis en maakt een afspraak met een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Uitzonderingen

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • huurcontract
  • loon, uitkering, pensioen (fiches of uittreksels)
  • schrapping handelsregister / BTW nummer
  • kinderbijslag (strookje of uittreksel)
  • klevertje ziekenfonds
  • betaalbewijs gas / elektriciteit en huur
  • rekeningnummer
  • originele factuur van de geneeskundige zorgen
  • doktersvoorschrift.