Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.


Voor wie?

  • jongeren
  • 50-plussers
  • leefloongerechtigden
  • werklozen
  • alle andere inwoners van Herzele

Een maatschappelijk werker helpt u op verschillende vlakken:

  • hulp bij een sollicitatie
  • ondersteuning bij inschrijving VDAB
  • informatie over tewerkstellingsmaatregelen
  • informatie over opleidingen en vormingen
  • begeleiding bij tewerkstelling en/of opleiding

 

 

Procedure

U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het sociaal huis.