Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan enzovoort.

Voorwaarden

  • U kunt zich moeilijk verplaatsen.

  • U hebt een beperkt inkomen.

  • U hebt geen eigen vervoersmiddel.

  • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

U wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen.

Een rit wordt minimaal 2 dagen op voorhand aangevraagd via het sociaal huis met vermelding van de volgende gegevens:
 

  • naam en adres aanvrager
  • datum, uur en plaats van de bestemming
  • al dan niet gebruik van een rolstoel.

Bedrag

  • Het lidmaatschap van de Minder Mobielen Centrale bedraagt 10,00 euro op jaarbasis.
  • Per rit betaal je een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Deze vergoeding bedraagt 0,35 euro/km.
  • Per koppel betaal je 15,00 euro op jaarbasis (lidmaatschap vanaf 1 juli: 7,50 euro per koppel en 5,00 euro voor 1 persoon).

Het aantal kilometers wordt gerekend van aan het huis van de chauffeur tot zijn terugkeer thuis.

Er wordt een wachtvergoeding vanaf 1 uur gevraagd van 2,50 euro.

Vanaf 2,5 uur is de wachtvergoeding 5,00 euro.