Premie voor een jubilerende vereniging

Erkende Herzeelse verenigingen die een jubileum vieren (bv. 25, 50 of 75 jaar bestaan), kunnen in aanmerking komen voor een premie.

Procedure

De vereniging neemt zelf contact op met de dienst Cultuur en Feestelijkheden en bezorgt de dienst de nodige bewijsstukken.

Het gemeentebestuur nodigt de vereniging vervolgens uit op een feestelijk moment in aanwezigheid van het College van burgemeester en schepenen. Deze feestelijke momenten worden op vaste tijdstippen en meermaals per jaar georganiseerd.

Bedrag

Het bedrag van de premie is afhankelijk van het jubileumjaar. Tijdens de zitting van de gemeenteraad van woensdag 3 juli 2019 werden de bedragen als volgt vastgesteld:

  • 25 jaar: 125,00 euro
  • 50 jaar: 250,00 euro
  • 75 jaar: 500,00 euro
  • 100 jaar: 750,00 euro
  • 125 jaar: 1.000,00 euro
  • 150 jaar: 1.250,00 euro
  • 175 jaar: 1.500,00 euro
  • volgende jubilea (per 25 jaren): 1.500,00 euro