Premie voor een geboorte

Alle ouders die op het grondgebied van Herzele wonen hebben recht op de geboortepremie bij de geboorte van hun kind(eren). De premie bedraagt 40 euro per kind. Het gaat om een gemeentelijke geschenkbon, d.i. waardebon waarmee je kan betalen bij deelnemende Herzeelse handelszaken.

Procedure

Na aangifte van jouw kind bij de dienst Burgerzaken wordt jouw kind ingeschreven in het bevolkingsregister van Herzele. Éen keer per jaar (in april of mei) worden alle kersverse ouders en hun kind(eren) uitgenodigd op een feestelijk moment. Tijdens dit feestelijk moment krijg je de geboortepremie. Kan je niet aanwezig zijn, dan wordt de geboortepremie per post opgestuurd.