Parkbos - Uilenbroek

Parkbos-Uilenbroek is een erkend natuurreservaat op het grondgebied van de stad Zottegem (deelgemeente Erwetegem), de gemeente Lierde (deelgemeente Sint-Maria-Lierde) en de gemeente Herzele (deelgemeente Steenhuize-Wijnhuize). Het 22 hectare grote natuurgebied werd opgericht in 1993 en wordt beheerd door Natuurpunt.

Zoals de naam aangeeft, bestaat Parkbos-Uilenbroek uit twee kernen, het Parkbos en het Uilenbroek. Samen maken ze deel uit van een gevarieerd, kleinschalig landschap met grote reliëfverschillen. Het Uilenbroek bestaat uit een complex van kleinschalige hooilandjes met een netwerk van hagen, houtkanten en andere kleine landschapselementen. Op korte afstand van elkaar vind je er een grote variatie aan planten en dieren. Als bezoeker stap je achter elke haag een andere wereld binnen. Het Parkbos begeleidt de Parkbosbeek. Het bos is nog grotendeels in privébezit.

In 2003 werd het tienjarig bestaan van het Uilenbroek feestelijk gevierd met de inhuldiging van een wandelpad. Het pad loopt door het bocagelandschap van het Uilenbroek. Het neemt je vervolgens mee naar een hoogstamboomgaard en loodst je tot slot langs de rand van het parkbos. In het Uilenbroek vind je hooilanden omzoomd door meidoornhagen en houtkanten. Talrijke bronnen zorgen plaatselijk voor een drassige bodem met planten zoals dotterbloem, reuzenpaardestaart en echte koekoeksbloem.

Tussen het Parkbos en het Uilenbroek heeft Natuurpunt een boomgaard aangelegd met steun van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Monumenten & Landschappen. Niet minder dan 75 hoogstammige oude fruitsoorten kunnen er uitgroeien tot een educatieve boomgaard.