Overhangende planten of bomen

De eigenaars, huurders of gebruikers van een eigendom dienen er voor te zorgen dat de op deze eigendom groeiende planten of bomen :

  • de zichtbaarheid van verkeersborden of borden van openbaar nut niet belemmerd wordt;
  • het gebruik van de openbare weg of gedeelte ervan niet belemmerd wordt.

Om te bepalen of de zichtbaarheid en/of het gebruik al dan niet wordt belemmerd, gelden volgende normen:

  • minder dan 4,5 meter boven de grond voor wat de rijweg betreft;
  • minder dan 2,5 meter boven de grond voor wat het voetpad, de gelijkgrondse berm of het fietspad betreft.

Regelgeving

Deze regelgeving is onderdeel van het reglement over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Op deze pagina kan je het reglement nalezen en/of downloaden.