OVAM vaststellers

Wat

De Vlaamse overheid wenst de lokale besturen te ondersteunen in de handhaving op zwerfvuil. Hiervoor zullen gedurende drie jaar (vanaf midden 2021 tot midden 2024) 30 handhavers bij de OVAM tewerkgesteld worden die zich uitsluitend zullen bezig houden met het controleren op zwerfvuil. De eerste handhavers zwerfvuil zijn actief en hebben de opleiding tot GAS-vaststeller afgerond. Ze worden aangestuurd vanuit het team terreincontrole bij de afdeling algemene diensten van de OVAM.

Deze vaststellers begeven zich ook op Herzeelse bodem!