Ouderenraad

Takenpakket

De ouderenraad zal op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur aan het gemeentebestuur, het OCMW, plaatselijke organisaties of andere adviesorganen adviezen uitbrengen of voorstellen doen die betrekking hebben op de gestelde problemen i.v.m. specifieke behoeften en/of verlangens in het ouderenwerk en de ouderenzorg. De ouderenraad bevordert de samenwerking in het ouderenwerk en de ouderenzorg en de integratie van de ouderen in de maatschappij. De ouderenraad heeft een ombudsfunctie met betrekking tot alle problemen van ouderen in de gemeente De ouderenraad heeft een ontmoetingsfunctie en is zodoende een orgaan van overleg. De ouderenraad beoogt onder meer het coördineren van activiteiten gericht naar ouderen.

Samenstelling

Jeanine Meerpoel S-plus Hillegem Effectief
Elza Van de Wiele   Plaatsvervanger
Jozef Vandenbulcke OKRA Herzele Effectief
Jozef De Backer   Plaatsvervanger
Willy Blom S-plus Herzele Effectief
Nicole Croes   Plaatsvervanger
Willy Vanden Eynde OKRA Hillegem Effectief
Raphael Baele   Plaatsvervanger
Eliane Vereeken OKRA Ressegem Effectief
Georges Van Driessche Lizo Effectief
Freddy Lerminiaux GOSA Effectief
Olga Thienpont LDC 't Ryckbosch Effectief
Thérèse Van Den Bremt   Plaatsvervanger
Linda Vanderhaeghen GAW De Zilvertorens Effectief
Linda Van Damme   Plaatsvervanger
Daniël Rogiers NEOS Effectief
Jean-Pierre Dumoulin   Plaatsvervanger
Herman Dierickx Geïnteresseerde burger  
Cecile Goossens Geïnteresseerde burger  
Alfons De Vuyst Geïnteresseerde burger  
Robert De Boe Geïnteresseerde burger  
Inge De Smet Zorgregisseur lokaal bestuur Herzele  
Caroline De Vadder Ouderenbeleidscoördinator lokaal bestuur Herzele  
Hilde Van Impe Schepen lokaal bestuur Herzele  

Meer info

Onderaan deze pagina vind je het huishoudelijk reglement (afsprakennota) en de statuten.