Ouderenraad

Takenpakket

De ouderenraad zal op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur aan het gemeentebestuur, het OCMW, plaatselijke organisaties of andere adviesorganen adviezen uitbrengen of voorstellen doen die betrekking hebben op de gestelde problemen i.v.m. specifieke behoeften en/of verlangens in het ouderenwerk en de ouderenzorg. De ouderenraad bevordert de samenwerking in het ouderenwerk en de ouderenzorg en de integratie van de ouderen in de maatschappij. De ouderenraad heeft een ombudsfunctie met betrekking tot alle problemen van ouderen in de gemeente De ouderenraad heeft een ontmoetingsfunctie en is zodoende een orgaan van overleg. De ouderenraad beoogt onder meer het coördineren van activiteiten gericht naar ouderen.

Samenstelling

Jeanine Meerpoel S-plus Hillegem Effectief
Elza Van de Wiele   Plaatsvervanger
Jozef Vandenbulcke OKRA Herzele Effectief
Jozef De Backer   Plaatsvervanger
  S-plus Herzele Effectief
    Plaatsvervanger
Willy Vanden Eynde OKRA Hillegem Effectief
Rafael Baele   Plaatsvervanger
   Lizo Effectief
Freddy Lerminiaux GOSA Effectief
Eliane Vereeken LDC 't Ryckbosch Effectief
    Plaatsvervanger
  GAW De Zilvertorens Effectief
    Plaatsvervanger
Daniël Rogiers NEOS Effectief
Jean-Pierre Dumoulin   Plaatsvervanger
Alfons De Vuyst Geïnteresseerde burger  
Inge De Smet ACO dienstencentrum  
Axana Van Boven Maatschappelijk Werker LDC ‘t Ryckbosch  
Hilde Van Impe Schepen Sociale Zaken lokaal bestuur Herzele  

Meer info

Onderaan deze pagina vind je het huishoudelijk reglement (afsprakennota) en de statuten.