Ouderenraad

Takenpakket

De ouderenraad zal op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur aan het gemeentebestuur, het OCMW, plaatselijke organisaties of andere adviesorganen adviezen uitbrengen of voorstellen doen die betrekking hebben op de gestelde problemen i.v.m. specifieke behoeften en/of verlangens in het ouderenwerk en de ouderenzorg. De ouderenraad bevordert de samenwerking in het ouderenwerk en de ouderenzorg en de integratie van de ouderen in de maatschappij. De ouderenraad heeft een ombudsfunctie met betrekking tot alle problemen van ouderen in de gemeente De ouderenraad heeft een ontmoetingsfunctie en is zodoende een orgaan van overleg. De ouderenraad beoogt onder meer het coördineren van activiteiten gericht naar ouderen.

Samenstelling

Daniël Rogiers NEOS effectief
Lena Vermassen NEOS plaatsvervanger
Fons De Vuyst Burger  
Willy Van Den Eynde Okra Hillegem effectief
Anne-Marie De Backer Okra Hillegem plaatsvervanger
Freddy Lerminiaux GOZA  
Jozef Vandenbulcke Burger  
Iliane Vereeken LDC  
Jeanine Meerpoel S-plus Hillegem Effectief
Elza Van De Wiele S-plus Hillegem plaatsvervanger
Gisèle De Saedeleer Okra Herzele effectief
Jozef De Backer Okra Herzele plaatsvervanger
Raf Van De Casteele LIZO effectief
Johan Nica S-Plus Herzele effectief
Marc De Ganck S-plus Herzele Plaatsvervanger
Inge De Smet  ACO dienstencentrum  
Axana Van Boven Maatschappelijk Werker LDC ‘t Ryckbosch   
Hilde Van Impe Schepen Sociale Zaken lokaal bestuur Herzele  

Meer info

Onderaan deze pagina vind je het huishoudelijk reglement (afsprakennota) en de statuten.