Oproep Gecoro

Een nieuwe legislatuur, een nieuw bestuur en dus ook een nieuwe gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni 2019.

Wat is de Gecoro?

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) adviseert het College van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. De voornaamste taken van de Gecoro liggen op het vlak van planning. Zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de Gecoro advies. Tot slot kan de Gecoro op vraag van het lokaal bestuur of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Wie kan toetreden tot de Gecoro?

  • Leden uit verschillende maatschappelijke geledingen (milieu- en natuur, werkgevers of zelfstandige, handelaars, landbouwers, werknemers, geïnteresseerde inwoners).
  • Deskundigen die voeling hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van Herzele of beschikken over een aantoonbare kennis van ruimtelijke problematieken en methodieken (op het vlak van wonen, mobiliteit, stedenbouw, ruimtelijke of landschapsplanning, architectuur, erfgoed, inspraak en participatie, sport- en recreatie, onderwijs, …).

 

Ik ben kandidaat! Wat nu?

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni 2019. Stuur een mail naar sro@herzele.be met jouw gegevens en motivatie. Opgelet: vermeld bij jouw kandidatuur ook jouw beknopt curriculum vitae. Op die manier kan jouw kandidatuur voldoende ingeschat en overwogen worden.

Gepubliceerd op donderdag 13 juni 2019 12.02 u.