Oproep beheersorgaan bibliotheek

Een nieuwe legislatuur, een nieuw bestuur en dus ook een nieuw beheersorgaan voor de bibliotheek. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 31 juli 2019.

Wat is het beheersorgaan van de bibliotheek?

Het beheersorgaan van de bibliotheek is belangrijk voor de werking van de bibliotheek. Het jaarlijks actieplan en het werkingsverslag worden hierin voorbereid. Verder heeft het beheersorgaan een adviserende bevoegdheid voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid.

Wie kan toetreden?

Het beheersorgaan is samengesteld uit afgevaardigden van de fracties in de gemeenteraad en uit vertegenwoordigers van de gebruikers.

Er zijn gemiddeld vier vergaderingen per jaar. Er is geen vergoeding aan gekoppeld.

Ik ben kandidaat. Wat nu?

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 31 juli 2019. Stuur een mail naar bibliotheek@herzele.be met jouw gegevens en motivatie. De eerste vergadering is voorzien voor september 2019.

 

 

Gepubliceerd op maandag 24 juni 2019 11.21 u.