Oproep adviesraden

Een nieuwe legislatuur, een nieuw bestuur en dus ook nieuwe adviesraden. En daarvoor zoekt het lokaal bestuur vers bloed.

Enthousiaste inwoners, ouders, sporters, cultuurminnaars, leden van verenigingen, middenstanders, een groep vrienden of buren, fietsliefhebbers en noem maar op. Denk je dat zo’n raad een ver-van-mijn-bedshow is? Mis! Echt iedereen mag rond de tafel komen zitten en zijn zegje doen. Alles draait om ontmoeten en op een laagdrempelig manier in dialoog gaan, met één resultaat: van Herzele een nóg betere gemeente maken.

Lokale adviesraden spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van het beleid, maar ook bij de uitvoering en bijsturing ervan. Bij belangrijke beslissingen vraagt het lokaal bestuur de raden immers om advies, maar ze kunnen ook zelf voorstellen aanbrengen. Via adviesraden kunnen inwoners klemtonen en thema’s naar voren brengen die voor hen belangrijk zijn. Herzele telt acht adviesraden voor evenveel thema’s:

  • Cultuurraad
  • Landbouwraad
  • Sportadviesraad (SAR)
  • Ouderenraad
  • Jeugdraad
  • Raad voor lokale economie
  • Gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling (GROS)
  • Adviesraad voor milieu en natuur

Tegen het einde van het jaar worden er ook dorpsraden opgericht in de verschillende deelgemeenten. Thema’s zoals mobiliteit, kinderopvang e.a. zullen daar aan bod komen. Binnenkort hoor je meer over de oprichting en samenstelling van deze dorpsraden.

Goesting om mee te doen?

Surf naar www.herzele.be/inspraak en ontdek per adviesraad de voorwaarden om deel te nemen en informatie over hoe je moet inschrijven. Opgelet: kandideren voor een adviesraad kan tot en met 17 juni 2019.

Geen computer en internet bij de hand? Bel naar 053 60 70 70 en de baliemedewerkers helpen jou graag verder.

 

 

Gepubliceerd op woensdag 15 mei 2019 13.58 u.