_Openbare onderzoeken

Sinds 22 mei 2023 vervangt het Inzageloket het Publiek loket van het Omgevingsloket. Als burger kan je de volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode inkijken.

De bedoeling van het digitale Inzageloket is om de inspraakmogelijkheid te verbeteren. Je kan niet alleen het volledige dossier digitaal inkijken, het inzageloket begeleidt je ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure/het dossier.

Het digitale inzageloket is zo intuïtief mogelijk ontwikkeld om de gebruiker door de complexiteit van een vergunningsaanvraag en bijhorende procedure te leiden. Door een recente aanpassing aan de regelgeving rond auteursrechten wordt in dit inzageloket ook het raadplegen van architecturale plannen mogelijk. Deze plannen zijn voorzien van een watermerk om het auteursrecht niet te schaden.

Op deze link is het Inzageloket bereikbaar. Via deze weg kom je terecht op de kaart van Vlaanderen. Je kan een gemeentenaam zoals 'Herzele' ingeven in het tekstvak en daarop filteren.

Dan wordt er op de kaart ingezoomd en zie je links een overzicht van de beschikbare projecten in Herzele, op de kaart zie je de iconen verschijnen.

Via de QR-code, die op de gele affiches staat, kan je ook rechtstreeks naar een dossier gaan door de QR-code te scannen met je mobiel apparaat.

Meer info over de mogelijkheden van het inzageloket kan je hier vinden.

Meer info over hoe u een digitaal beroepschrift kunt indienen via het Omgevingsloket kan je hier vinden.