Op zoek naar een nieuwe invulling voor oud woonzorgcentrum

De verkoop van het gebouw waarin het voormalige woonzorgcentrum Ter Leen gehuisvest zat, gaat niet door. Het lokaal bestuur wil het gebouw zelf herbestemmen. Een van de opties is om het gemeentehuis naar de Kloosterstraat te verhuizen.

Op de gemeenteraad van 22 mei 2019 werd beslist om de onderhandse verkoopsovereenkomst van 12 mei 2016 tussen het OCMW-bestuur en de NV De Zilvertorens te ontbinden.

Wat vooraf ging

Eind 2017 verhuisden alle zeventig inwoners van woonzorgcentrum Ter Leen in de Kloosterstraat naar een nieuw gebouw aan de overkant van het zorgdorp. Het oude gebouw kwam leeg te staan, maar NV Zilvertorens, de bouwheer van het nieuwe woonzorgcentrum, toonde interesse om het gebouw te kopen. Er werd daarom een onderhandse verkoopsovereenkomst getekend. NV Zilvertorens kwam met enkele ideeën op de proppen, maar gaandeweg groeide bij het lokaal bestuur het idee om het gebouw zelf een nieuwe invulling te geven.

Op de gemeenteraad van woensdag 22 mei 2019 werd daarom beslist om de onderhandse verkoopsovereenkomst tussen het OCMW-bestuur en de NV De Zilvertorens te ontbinden.

Verhuis gemeentehuis?

De concrete invulling van het gebouw ligt nog helemaal niet vast, maar het lokaal bestuur weegt momenteel de pro’s en contra’s af om de kantoren van het gemeentehuis naar de Kloosterstraat te verhuizen. De integratie van gemeente en OCMW is ondertussen een juridische realiteit geworden door het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. In verschillende gemeenten wordt deze integratie gekoppeld aan het fysieke samenbrengen van de diensten op één locatie. Dit verhoogt de onderlinge samenwerking. Het is dus niet onlogisch dat de gemeentediensten zich richting de diensten van het OCMW verplaatsen. Bovendien is het huidige gemeentehuis aan een upgrade toe.

Het oude woonzorgcentrum heeft heel veel ruimte ter beschikking. Er valt met het gebouw bijzonder veel te doen. Ook andere opties staan dus nog open. Suggesties van inwoners zijn altijd welkom.

Meer weten over de beslissingen van de gemeenteraad?

Op deze pagina kan je

  • acht dagen op voorhand de agenda raadplegen;

  • tien dagen na de zitting de beknopte besluitenlijst raadplegen;

  • na goedkeuring van de volgende gemeenteraad de notulen¬†nalezen.

 

Gepubliceerd op donderdag 23 mei 2019 12.27 u.