Onkruid: een beetje respect en een woordje uitleg

Het lokaal bestuur van Herzele krijgt de laatste weken via Trefpunt en/of het loket heel wat opmerkingen over onkruid op het grondgebied. Dat vraagt om een woordje uitleg.

Onkruid: wat doet het lokaal bestuur

De Technisch Dienst van het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbaar domein en van de terreinen die eigendom zijn van het lokaal bestuur. Verschillende ploegen worden van maandag tot en met vrijdag volgens een vooraf bepaalde planning uitgestuurd om deze plaatsen te onderhouden. Twee keer per jaar worden maaibeurten georganiseerd voor de groenstroken langs de wegen. Voor het maaien van de bermen en grachten volgt het bestuur het Bermdecreet (1984).

Sinds 2015 mag het lokaal bestuur echter geen pesticiden meer gebruiken om het onkruid te bestrijden, omdat dit schadelijk is voor het milieu en voor de gezondheid. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke en milieuvriendelijke technieken (bv. verbranden, manueel uittrekken, …), maar die technieken zijn een pak arbeidsintensiever en duurder. Des te meer omdat er soms een beroep moet gedaan worden op externe firma’s.

De klimaatverandering zorgt er ook voor dat het onkruid en de beplanting sneller groeien. Bovendien is de borstelmachine die gebruikt wordt om de straten, goten, borduren en stoepen onkruidvrij te maken, buiten gebruik. Het toestel stond bij een externe firma in een hangar voor onderhoud, maar de hangar kreeg te maken met een zware brand. De nieuwe machine laat drie maanden op zich wachten.

Conclusie: het lokaal bestuur spaart kosten noch moeite om het onkruid aan te pakken en rekent dus op een beetje begrip van haar inwoners.

Ook een verantwoordelijkheid van de burgers

Niet alle groenzones zijn echter eigendom van het lokaal bestuur en inwoners hebben ook een verantwoordelijkheid. Het reglement over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) bepaalt immers dat elke eigenaar, huurder of gebruiker van een bebouwd of niet-bebouwd terrein de trottoirs, de bermen, de rioolroosters en de goten voor deze terreinen zelf proper moet houden. Voor de woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen huisbewaarder is, gelden er aparte regels.

Meer info over deze GAS-wetgeving vind je op www.herzele.be/GAS.

Conclusie: onkruidbestrijding is ook deels de verantwoordelijkheid van de burgers zelf.

Onkruid? Het is maar hoe je het bekijkt

Wat is onkruid? Niet iedere inwoner is het daarover eens. Heel wat planten die door sommige mensen als onkruid worden bestempeld, worden door anderen kruiden, wilde bloemen of bodembedekkers genoemd. Alle groen, ook het groen dat niet populair is, draagt immers bij tot het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Maar bovenal: respect

Alle opmerkingen blijven welkom via www.herzele.be/trefpunt of 0800 9550 8.

Het lokaal bestuur vraagt echter wel het nodige respect voor de ambtenaren die de opmerkingen behandelen en de werknemers die dagdagelijks voor het onderhoud van het openbaar domein zorgen. Het gebeurt te vaak dat deze mensen verbaal aangevallen worden, zowel fysiek als via sociale media. Dat is bijzonder jammer.

 

Gepubliceerd op dinsdag 16 juli 2019 13.28 u.