Ondertekening Charter Gezonde Gemeente

Voor het lokaal bestuur Herzele is een goede gezondheid voor iedereen belangrijk. Daarom zette Herzele opnieuw haar handtekening onder het 'Charter voor een Gezonde Gemeente'.

Dat gebeurde tijdens het Event Gezonde Gemeente van dinsdag 2 mei 2019 in De Wattenfabriek.

Herzele zal deze legislatuur 2019-2024 verder werk maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit is een beleid dat iedereen - en de meest kwetsbaren in het bijzonder - kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving. Dit gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Het leidmotief is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke wordt.

Beleidsintenties

Om dit te realiseren, streeft Herzele volgende beleidsintenties na:

  • Gezondheid een duidelijke plaats geven in het lokaal meerjarenplan 2020-2025.
  • Planmatig en onderbouwd werken aan preventieve gezondheid.
  • Meer samenwerken met andere beleidsdomeinen.
  • Streven naar meer en betere samenwerking met burgers, buurgemeenten en externe partners.
  • Lokale gezondheidsacties en -projecten zo vormgeven dat ze een samenhangend en onderbouwd geheel vormen van zowel educatie, omgevingsinterventies, regels en afspraken en zorg en begeleiding.
  • Een voorbeeldrol vervullen naar al onze stakeholders.
  • Professioneel communiceren naar alle stakeholders en dit via verschillende kanalen over geleverde inspanningen en realisaties. Dit gebeurt door zo veel mogelijk het label Gezonde Gemeente te gebruiken.
  • Voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien.

Hiermee geeft Herzele niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities, maar helpt het tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Gepubliceerd op woensdag 8 mei 2019 10.54 u.