Onderhouden van trottoir en eigendommen

  • Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een bebouwd of niet-bebouwd terrein, moet de trottoirs, de bermen, de rioolroosters en de goten voor deze terreinen proper houden.

Voor de woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen huisbewaarder is, valt de verplichting ten laste van de bewoners van de benedenverdieping(en) en, zo deze plaatsen niet bewoond zijn, op de bewoners van de verdiepingen te beginnen met de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort, behoudens andersluidende bepalingen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom.

De afvoergoten moeten schoon gehouden worden van onkruid en vuil. Dat mag echter niet in de rioolmonden geveegd of geworpen worden. Het is ook verboden voornoemd vuil voor of op de eigendom van een ander te verzamelen.

  • Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een bebouwd of niet-bebouwd terrein moet het terrein of het gebouw zodanig onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in het gedrang komen en er geen overlast veroorzaakt wordt aan de omliggende terreinen, buren of het openbaar domein.
  • Elke eigenaar, huurder of gebruiker moet de bloei of zaadvorming beletten van alle hinderlijke onkruidsoorten waarvan de zaadverspreiding last veroorzaakt aan de omliggende gronden. Hiertoe dient de plantengroei minstens tweemaal per jaar te worden gemaaid of kort gehouden, met name vóór 30 juni en vóór 30 september.

Regelgeving

Deze regelgeving is onderdeel van het reglement over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Op deze pagina kan je het reglement nalezen en/of downloaden.

Uitzonderingen

Voor de openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beherende instantie.