Alle info over het corona-virus in Herzele

Omgevingsvergunning: bekendmaking en openbaar onderzoek

Alle lopende openbare onderzoeken voorlopig opgeschort. Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn momenteel nog niet gekend.

Digitaal loket

Alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en alle bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen kan je online raadplegen op https://omgeving.geoportaal.be/herzele.

Bij een eerste bezoek aan dit digitaal loket krijg je een rondleiding

In dit digitaal loket worden slechts een beperkt aantal plannen opgeladen. Voor een meer volledige lezing van een omgevingsaanvraag (of verkavelingsaanvraag), kan je een bezoek brengen aan de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Bezwaar indienen

Wanneer je niet akkoord bent met de aangekondigde plannen of veranderingen of als je opmerkingen wilt formuleren bij een dossier, kan je een bezwaar indienen.

Een bezwaar indienen kan op volgende manieren:

  • via het omgevingsloket (doorklikken naar het juiste OMV dossier)
  • per brief t.a.v. het College van burgemeester en schepenen (Markt 20, 9550 Herzele)

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen. Enkel binnen die periode kan je een dossier raadplegen en een (digitaal) bezwaarschrift indienen. Vermeld in je bezwaarschrift steeds duidelijk het referentienummer van het dossier.