Bereid je voor op het nucleair risico!

Wist je dat er zich in België en in onze buurlanden dicht bij onze landsgrenzen verschillende nucleaire sites bevinden? Ook al is de kans op een nucleair ongeval klein, toch is het belangrijk om je te informeren en voor te bereiden.

Wat is het nucleaire risico?

Kerncentrales, maar ook de geneeskunde en de industriële sector, maken gebruik van radioactiviteit bv. bij de productie van elektriciteit of medische beeldvorming. Radioactiviteit is eigenlijk een natuurlijk fenomeen. Ons lichaam krijgt dagelijks een dosis straling, van de aarde en uit het heelal. Blootstelling aan een hoge dosis straling kan echter gevolgen hebben voor de gezondheid.

Bij een radioactieve uitstoot en zonder jezelf te beschermen, kan je lichaam het radioactief jodium waaraan je op dat moment bent blootgesteld opnemen en opstapelen in je schildklier. Hierdoor neemt het risico op schildklierkanker toe, zeker bij kinderen.

Wat doet de overheid?

De overheid en de uitbaters werken samen om de risico’s verbonden aan nucleaire installaties tot een minimum te beperken. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) houdt nauw toezicht op de veiligheid van deze installaties. Zij controleren of alle veiligheidsvoorwaarden strikt worden nageleefd.

Omdat er steeds een restrisico overblijft, en een noodsituatie dus nooit helemaal kan worden uitgesloten, stellen de overheid, de uitbaters en de hulpdiensten noodplannen op, die ze regelmatig inoefenen.

Waarvoor dienen jodiumtabletten?

Door op het juiste moment jodiumtabletten met stabiel (niet-radioactief) jodium in te nemen, zorg je ervoor dat je schildklier verzadigd is en geen onstabiel (radioactief) jodium meer kan opnemen. Door het innemen van stabiele jodiumtabletten kan je dus je schildklier beschermen.

Het innemen van jodiumtabletten is echter enkel doeltreffend als het op het juiste moment gebeurt. Neem dus nooit jodiumtabletten in op eigen initiatief. Wacht altijd op de uitdrukkelijke officiële aanbevelingen van de Belgische overheid.

Waar kan je jodiumtabletten verkrijgen?

In België kan je preventief en gratis jodiumtabletten afhalen bij de apotheker.

Ter info: los van elk nucleair ongeval, wordt aan volwassenen ouder dan 40 jaar aanbevolen om met hun behandelende arts te spreken over het eventueel gebruik van jodiumtabletten. 

Houdbaarheid jodiumtabletten

Heb je al een doosje jodiumtabletten in huis? Check dan de productiedatum ervan. Dateert de productiedatum van 2011 of eerder, dan kan je jouw doosje gratis gaan omruilen bij je apotheker. Een doosje is minstens 10 jaar houdbaar.

Wat zijn de belangrijkste beschermingsmaatregelen bij een nucleair ongeval?

Bij een nucleaire noodsituatie, is schuilen de beste manier om jezelf te beschermen. Zo voorkom je bestraling en besmetting. 

  • Blijf binnen of ga naar binnen in het dichtstbijzijnde gebouw. Blijf binnen tot je bericht krijgt dat het opnieuw veilig is. 
  • Sluit alle ramen, deuren en schakel alle ventilatie-, verwarmings- en aircosystemen uit. Neem bij voorkeur plaats in een centrale ruimte, op het gelijkvloers. Muren en plafonds bieden een betere bescherming dan ramen. Sluit de toevoer van buitenlucht van je schoorsteen af. 
  • Luister naar de aanbevelingen van de overheid. Informeer je over de juiste maatregelen via radio, TV, de officiële websites en sociale media van de overheid. 

Meer info

Alle informatie over het nucleair risico in België vind je terug op www.nucleairrisico.be.

Gepubliceerd op maandag 29 januari 2024 8.30 u.