Nood- en interventieplanning

Bij een ramp moet de hulpverlening onmiddellijk en goed georganiseerd op gang komen. Daarom beschikt Herzele over een gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP). In dit GANIP wordt de organisatie en de coördinatie van diensten en instanties beschreven die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen. Inhoudelijk wordt het GANIP opgemaakt en geactualiseerd in overleg met de gemeentelijke veiligheidscel.

De gemeentelijke veiligheidscel staat onder leiding van de burgemeester en bestaat uit afgevaardigden van de diverse disciplines van de hulpverlening, de ambtenaar noodplanning en de algemeen directeur.

  • discipline 1: brandweer
  • discipline 2: medische hulp
  • discipline 3: politie
  • discipline 4: logistiek
  • discipline 5: informatie

De belangrijkste taken van de veiligheidscel zijn: opmaken en actualiseren van nood- en interventieplannen, opstellen van een oefenbeleid, evalueren van oefeningen en noodsituaties en op basis daarvan de plannen aanpassen, opmaken van een risico-inventaris en -analyse, uitvoeren van brandpreventiecontroles op grote evenementen, informatie verstrekken over noodplanning aan de bevolking enzovoort. Daarnaast adviseert de veiligheidscel de burgemeester tijdens noodsituaties.

Voor bepaalde manifestaties en gebeurtenissen die een bijzonder risico inhouden, wordt het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) aangevuld met bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP's).

Huishoudelijke reglementen