Nieuwe mogelijkheid om projecten in te dienen bij Streekmotor23

Streekmotor23 is een streekfonds van 22 gemeenten van Vlaamse Ardennen en Denderstreek. Het fonds steunt projecten die mens en omgeving ten goede komen en inspelen op lokale actuele uitdagingen.

Op die manier wil Streekmotor23 lokale initiatieven ondersteunen, het maatschappelijk engagement en de betrokkenheid in Zuid-Oost-Vlaanderen versterken.

Nieuwe projectoproep

Individuen, feitelijke verenigingen, VZW’s, scholen, jeugdbewegingen en vennootschappen met sociaal oogmerk kunnen een project indienen dat voldoet aan de volgende drie doelstellingen: 

1. Het project beantwoordt aan een sociale nood en bevordert het welzijn van de inwoners en/of bezoekers. Het project richt zich hierbij op één of meerdere doelgroepen (o.a. kwetsbare groepen en jongeren) of beoogt het algemeen versterken van de sociale cohesie. 

2. Het project zet in op de fysieke omgeving d.w.z. het project zet de omgeving in als hefboom en/of zet zich in voor die omgeving. Omgeving wordt hierbij ruim geïnterpreteerd als natuur, landschap, milieu, klimaat, landbouw, streekeigen erfgoed, recreatie, leegstand/reconversie enz. Opmerking: zowel projecten in een landelijke omgeving als in een stedelijke omgeving komen in aanmerking.

3. Het project stimuleert samenwerking en/of verbindt mensen uit de buurt of de ruime omgeving.

Crowdfunding

De geselecteerde projecten dienen zelf de helft van de nodige middelen op te halen en gebruiken hiervoor het crowdfundingplatform op www.streekmotor23.be. Streekmotor23 verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van 5.000 euro. Streekmotor23 zamelt via partnerschappen met bedrijven middelen in om deze verdubbeling te kunnen realiseren.

Met de crowdfunding wordt een brede basis (crowd) aangesproken om een gift te doen. Een geslaagde crowdfunding vraagt veel promotie en inzet, maar heeft ook een belangrijke return: het creëert ook betrokkenheid bij en bekendheid van de projecten.

Project indienen en meer info

Een project indienen kan tot en met 18 november 2018.

De invulling van het kandidaatsdossier en de indiening, gebeurt via de website van de Koning Boudewijnstichting

Voor vragen over de criteria, de procedure en de indiening, kan je contact nemen met Streekmotor23 via info@streekmotor23.be of op 0478 99 01 97. Op de website www.streekmotor23.be vind je ook heel wat informatie.

Gepubliceerd op vrijdag 28 juni 2019 10.03 u.