Nieuwe jeugdburgemeester en -schepenen

De jeugdgemeenteraad heeft een nieuwe jeugdburgemeester en jeugdschepenen verkozen.

Wat is de jeugdgemeenteraad?

De jeugdgemeenteraad bestaat uit ongeveer dertig raadsleden. Dit zijn leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs van alle Herzeelse scholen. Elke school organiseert zelf de verkiezingen van haar raadsleden.

De jeugdgemeenteraad geeft advies over het gemeentelijk jeugdbeleid, doet voorstellen aan het lokaal bestuur, organiseert elk jaar een groot burchtfeest enzovoort.

Wie zijn de jeugdburgemeester en jeugdschepenen?

Tijdens de jeugdgemeenteraad van woensdag 13 november 2019 verkozen alle raadsleden een nieuwe jeugdburgemeester en vijf jeugdschepenen met elk hun bevoegdheid. Ze kregen allemaal een eigen sjerp.

  • Jeugdburgemeester: Levy Lafourte (KAZ)
  • Jeugdschepen Tettergazet: Fé Govaert (GBS ’t Essenhofje)
  • Jeugdschepen Cultuur: Makaryos Raafat Jerjawi (VBS Borsbeke)
  • Jeugdschepen Sport en Spel: Fee Walraed (GBS ‘ Essenhofje)
  • Jeugdschepen Milieu en Natuur: Irma Rowaert (GBS ’t Essenhofje)
  • Jeugdschepen Verkeer: Charlotte Van Delsen (VBS Borsbeke)
Gepubliceerd op donderdag 14 november 2019 9.47 u.