Adviesraad voor milieu en natuur

Takenpakket

De adviesraad voor milieu en natuur heeft tot doel, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het College van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad

  • overleg plegen, advies uitbrengen en initiatieven nemen met betrekking tot diverse deelfacetten van het Herzeelse leefmilieu
  • de inspraak van de burger in het leefmilieubeleid organiseren en bevorderen
  • samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu.

De adviesraad voor milieu en natuur wordt in ieder geval om advies gevraagd over de jaarlijkse beleidsnota inzake milieu en natuur en over het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.

Samenstelling

Bruno Debbaut Natuurpunt Herzele
Herman Van den Broecke  
Kris Vandevelde vzw 't Uilekot
Marnix Schollaert vzw 't Uilekot / vzw Climaxi
Paul Haustraete vzw Climaxi
Daniel De Clippel Afgevaardigde landbouwsector
   
Nancy Podevin Geïnteresseerde burger
Luc Gallopyn  
Mark De Winne  
Dirk Buysse