Adviesraad voor milieu en natuur

De adviesraad voor milieu en natuur heeft tot doel, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het College van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad

  • overleg plegen, advies uitbrengen en initiatieven nemen met betrekking tot diverse deelfacetten van het Herzeelse leefmilieu
  • de inspraak van de burger in het leefmilieubeleid organiseren en bevorderen
  • samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu.

De adviesraad voor milieu en natuur wordt in ieder geval om advies gevraagd over de jaarlijkse beleidsnota inzake milieu en natuur en over het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.

Samenstelling:

Leopold Hellyn

VELT

Voorzitter

Ivan Shalley Geïnteresseerde burger
Thierry Van Acker Open Vld Herzele
Katie De Pril vzw Climaxi
Herman Van Den Broecke Natuurpunt Herzele
Dirk Buysse vzw 't Uilekot
Jozef Vandenbulcke Compostmeesterwerking
Chantal Van Hemelryck Natuurpunt Herzele
Hilair De Graeve Geïnteresseerde burger