Melding gevaar in en rond een woning

Iedereen kan naar de burgemeester stappen om een gevaarlijke situatie in en rond een woning te signaleren. 

  • Particulieren (bewoners, familieleden, passanten, omwonenden)
  • Lokale diensten (politie, brandweer, milieudienst, woonwinkel, huurdersbond)
  • Wonen-Vlaanderen of de Vlaamse Wooninspectie nadat zij een onderzoek uitvoerden in het kader van de administratieve of strafrechtelijke procedure omschreven in de Vlaamse Wooncode.

De burgemeester kan uiteraard ook op eigen initiatief optreden.

Procedure

Zie jij in Herzele in en/of rond een woning een gevaarlijke situatie, dan kan je dit aan het gemeentebestuur melden. In ons e-loket vind je het meldingsformulier.