Mantelzorg

Vanuit lokaal bestuur Herzele willen we de mantelzorgers en de zorgbehoevenden ondersteunen via een systeem met een mantelzorgkaart en mantelzorgcheque.

We streven ernaar

 • om een mantelzorgvriendelijke gemeente te zijn.
 • om een verschil te maken voor alle betrokken partijen binnen het mantelzorglandschap.
 • om voor de mantelzorgers mee te waken over de zorg voor hun eigen gezondheid, over het risico op eenzaamheid.

Zorg jij regelmatig voor iemand?
Registreer je als mantelzorger

Of heb jij hulp nodig en zorgt er regelmatig iemand voor jou?
Laat jouw mantelzorger zich registreren.

Registreer je als mantelzorger of laat jouw mantelzorger zich registreren via het e-loket.

Wie is mantelzorger?

Mantelzorger ben je als je:

 • op regelmatige basis zorgt voor een familielid, buur, vriend, kennis,… in zijn thuisomgeving.
 • meer dan gebruikelijke zorg geeft omwille van ziekte, handicap, psychische moeilijkheden,…
 • dit doet omdat je een affectieve band hebt met die persoon.

“Mantelzorger word je niet van de ene dag op de andere dag, je rolt er in...”

Mantelzorg is niet te verwarren met professionele zorg. Professionele diensten die aan huis komen zoals gezinszorg of thuisverpleging, geven de hulp beroepsmatig en worden hiervoor betaald. Dit wordt de ‘formele zorg’ genoemd. Door deze hulp kan je als mantelzorger even op adem komen en de zorg tijdelijk uit handen geven.

Mantelzorg is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. De hulp die vrijwilligers geven is wettelijk geregeld en gaat uit van een organisatie. Vrijwilligers kunnen belangrijke ondersteuning geven thuis. Dit kan in de vorm van oppas, boodschappen, vervoer,… Vrijwilligers kiezen hiervoor, bepalen zelf de intensiteit en kunnen het engagement steeds stopzetten. Bij mantelzorg is dit niet het geval.

Welke acties gaan we doen?

We maken werk van ondersteuningsbeleid voor mantelzorgers in onze gemeente en willen:

 • onze mantelzorgers leren kennen,
 • onze mantelzorgers erkennen en waarderen,
 • weten hoe we de mantelzorgers kunnen ondersteunen,
 • weten welke informatie mantelzorgers nodig hebben.

Om de mantelzorgers te waarderen, biedt lokaal bestuur Herzele hen graag de mantelzorgkaart en/of mantelzorgcheque aan.

Mantelzorgkaart

De mantelzorgkaart bevat belevingsbonnen die de mantelzorger én de zorgbehoevende kunnen gebruiken.

Jij, als mantelzorger of zorgbehoevende, kan de belevingsbonnen op de mantelzorgkaart gebruiken om jezelf eens te verwennen, te ontspannen of samen iets leuks te ondernemen. Kortom een kaart met aandacht voor jou, als mantelzorger of zorgbehoevende.

De belevingsbonnen zijn een aanbod uit ons eigen dienstverlening. 

Mantelzorgcheque

De mantelzorgcheque kan door jou, als mantelzorger, gebruikt worden om jezelf eens te verwennen, te ontspannen of iets leuks te ondernemen. Kortom een cheque met aandacht voor jou, als mantelzorger.

De mantelzorgcheque bestaat uit een gemeentelijke geschenkbon via het Cirklosysteem en kan maximaal 150 euro per jaar bedragen. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld onder het aantal mantelzorgers die per zorgbehoevende werden geregistreerd.

Hoe werkt het?

 1. Als mantelzorger ontvang je de cheque op papier. Op de cheque staat een QR-code waarmee de (rest)waarde uitgelezen kan worden.
 2. Je kan de bon nuttigen bij de aangesloten (lokale) ondernemers van Herzele.

Waar kan ik terecht met mijn cheque?
Je kan je bon spenderen in de winkels die zijn aangesloten tot het Cirklo-netwerk van Herzele. Hier vind je de lijst met de deelnemende, lokale handelszaken.

Moet ik mijn cheque in één keer opgebruiken?

Neen, je hoeft niet het hele bedrag in één keer of in één winkel uit te geven. Het bedrag op jouw cheque wordt digitaal aangepast na een aankoop. De QR-code blijft dezelfde.

Meer info

Vraag jouw brochure over mantelzorg, inclusief mantelzorgkaart, aan in het Lokaal Dienstencentrum 't Ryckbosch.