Maatregelen bij sneeuw of vrieskou

Het is verboden op de openbare weg, bij vorst, water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten.

Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moet de eigenaar, gebruiker of huurder op het trottoir of berm voor de woning, een voldoende ruimte vrijmaken voor een veilige doorgang van voetgangers.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden zonder hierbij de weggebruikers te hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

Behoudens schriftelijke machtiging of globale verordening van het gemeentebestuur is het verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.

Regelgeving

Deze regelgeving is onderdeel van het reglement over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Op deze pagina kan je het reglement nalezen en/of downloaden.