Openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023 – 2030

Er is binnenkort een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan. Voor het zover is, loopt het openbaar onderzoek. 

Het openbaar onderzoek zal lopen vanaf 1 juni tot en met 31 juli 2022.
Het ontwerpplan en de bijhorende plan-MER kan geraadpleegd worden op ovam.vlaanderen.be/lokaal-materialenplan-2023-2030.

Als u geen computer of internet hebt, kunt u gebruikmaken van een openbare computer in De Wattenfabriek.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan of op de plan-MER schriftelijk overmaken aan de OVAM, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be, anders per brief naar OVAM, Ontwerp Lokaal Materialenplan, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

Gepubliceerd op donderdag 16 juni 2022 17.41 u.