Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Takenpakket

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad. Hiermee geeft het lokaal bestuur uitvoering aan de bepalingen uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang. Het LOK geeft verplicht schriftelijk advies aan het lokaal bestuur bij de opmaak van beleidsdoelstellingen voor kinderopvang, geeft op vraag van het lokaal bestuur advies over allerhande zaken betreffende kinderopvang in Herzele en heeft een signaalfunctie.

Samenstelling

In deze adviesraad zetelen gebruikers, lokale actoren, de bevoegde schepen, Kind en Gezin en eventuele deskundigen.

Meer info

Onderaan deze pagina vind je de statuten.