Landbouwtelling

Bedrijven die land- of tuinbouwproducten voortbrengen voor de verkoop, zijn onderworpen aan de jaarlijkse landbouwtelling.

De telling heeft betrekking op de oppervlakte per teelt die in gebruik is bij de Herzeelse land- en tuinbouwers voor cultuurgrond (maïs, graangewassen, weiden, grasland enzovoort). De oppervlakte besteed aan specifieke teelten (bloemen, snijbloemen en hopteelt), wordt eveneens geteld. Bovendien maken ook dieren (runderen, varkens, pluimvee, bijenkasten enzovoort) het voorwerp uit van een jaarlijkse telling.

Procedure

Landbouwers worden vanaf 2012 niet meer opgeroepen door de gemeente voor het indienen van de landbouwenquête in mei en de groententelling in september, maar worden voortaan rechtstreeks bevraagd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI). Zij zullen hiervoor een steekproef van 75% van alle landbouwers aanschrijven, die de enquête op papier of via een webtoepassing op het internet kunnen invullen.