Laat je oude tank reglementair buiten gebruik stellen

Stap je over op een andere energiebron? Of ben je aan het verbouwen en stoot je tijdens de werken op een tank die niet in regel is met de milieuwetgeving? Neem dan deel aan de groepsaankoop tanksanering van Solva.

Solva organiseert een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. De bedoeling is om stookolietanks gezamenlijk te saneren. Niet alleen is het saneren van een tank goedkoper dan een eventuele bodemsanering, maar Solva kan ook de prijs drukken door een grote groep geïnteresseerden te verzamelen. 

Inschrijven?

Inschrijven voor deze groepsaankoop kan gratis en vrijblijvend op www.solva.tanksaneringen.be.

Meer info en/of hulp nodig bij inschrijven?

Bel naar het gratis telefoonnummer 0800-11124, mail naar solva@tanksaneringen.be of neem contact op met onze dienst Huisvesting.

Gepubliceerd op donderdag 27 december 2018 11.30 u.