Klimaatplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen

Eén jaar… dat is de strakke deadline die Herzele samen met 12 andere steden en gemeenten uit de regio kreeg om een klimaatplan mee uit te werken. Een plan met de ambitie om de CO2-uitstoot op ons grondgebied te verminderen en de gevolgen van de klimaatverandering in te perken.

Met dit plan tonen deze 13 steden en gemeenten hun klimaatgezonde engagement dat ze hebben opgenomen in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Voor dit project, dat kadert binnen een groter Europees verhaal, worden ze bijgestaan door intercommunale SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en studiebureau Zero Emission Solutions (ZES).

Doorheen het afgelegde traject werd duidelijk dat er een echte kentering moet komen om de ambitieuze doelstellingen te behalen tegen 2030: 40% minder CO2-uitstoot tegenover 2011 en een adaptatieplan om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Studiebureau ZES berekende twee mogelijke pistes om de doelstellingen uit het Burgemeestersconvenant te realiseren: 100% inzetten op energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik of 100% benutten van het potentieel aan hernieuwbare energie. Dit levert een CO2-besparing op van respectievelijk 40% en 24,2%. In theorie! Want 100% inzetten op één van beide pistes is onhaalbaar. Daarom kiezen we samen bewust voor een combinatie van energiebesparing en hernieuwbare energie.

Alle input uit het afgelegde traject werd in een uitgebreide beleidstekst gegoten. Een overzicht met meer dan zestig maatregelen maakt de strategie concreet.

Op woensdag 27 juni 2018 werd het klimaatplan voorgesteld aan alle geïnteresseerde Herzelenaren en op maandag 2 juli 2018 werd het klimaatplan goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het klimaatplan staat integraal op onze digitale bibliotheek issuu.com/lokaalbestuurherzele en op de website van SOLVA.