Klimaatpact 1.0 en 2.0

Klimaatpact 1.0

Net Zero tegen 2050. Dat is de doelstelling van Europa. Het eerste klimaatneutraal continent worden. Er is maar één plek waar die ambitie gerealiseerd kan worden. En dat is lokaal. Enkel lokale besturen zijn in staat om deze grootse doelstelling te vertalen in concrete realisaties op het terrein. Zijn in staat om te mobiliseren, burgers te betrekken, zaken in beweging te krijgen. Maken het abstracte concreet. 

Met het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) neemt ook lokaal bestuur Herzele die verantwoordelijkheid op. Wij hebben het ondertekend! Nieuwsgierig naar de doelstellingen? Ontdek ze hier!

Werf 1: vergroening

We engageren ons om tegen 2030 één boom per inwoner, een halve meter extra haag of geveltuinbeplanting per inwoner en één extra natuurperk per 1.000 inwoners te realiseren. 

Dat zijn voor Herzele:

  • 18 407 bomen
  • 9 km haag of geveltuinbeplanting
  • 18 natuurgroenperken

Werf 2: renovatie, hernieuwbare energie

We engageren ons om tegen 2030 vijftig collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden en één coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW te realiseren.

Dat zijn voor Herzele:

  • 421 energiebesparende renovaties
  • 37 coöperatieve hernieuwbare energieprojecten

Werf 3: duurzame (deel)mobiliteit

We engageren ons om tegen 2030 één toegangspunt voor een (koolstofvrij) deelsysteem per 1.000 inwoners, één laadpunt per 100 inwoners en één meter structureel opgewaardeerd of extra fietspad te realiseren. 

Dat zijn voor Herzele:

  • 18 toegangspunten voor een (koolstofvrij) deelsysteem
  • 184 laadpunten
  • 18 km opgewaardeerde of extra fietspaden

Werf 4: droogteproblematiek

We engageren ons om tegen 2030 1m² ontharding en 1m³ opvang of infiltratiecapaciteit voor regenwater per inwoner te realiseren. 

Dat is voor Herzele:

  • 18,407m² ontharding
  • 18,407m² opvang of infiltratiecapaciteit voor regenwater

Klimaatpact 2.0

In juli 2022 werd een tweede Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0) gepubliceerd. Dit pact stelt een bijkomende verscherping voor zes doelstellingen voorop, rekening houdend met de vier werven. 

Meer info hierover volgt!