Klimaatcommissie

De klimaatcommissie komt elke tweede donderdag van de maand samen en werkt rond de volgende doelstellingen: 

 • Voorstellen en prioriteren klimaatacties 
 • Opvolgen uitvoering klimaatacties 
 • Monitoren van de indicatoren/voortgang 

Dit op basis van het klimaatplan Zuid-Oost-Vlaanderen en het Lokaal Energie- en Klimaatpact. 

Er wordt telkens een overzicht gegeven van waar we naar toe willen, waar we reeds rond werken en welke maatregelen er mogelijks nog kunnen genomen worden, dit in overleg met de leden van de commissie, die zelf voorstellen mogen indienen. 

Samenstelling

 • Voorzitter: Sabrina De Lange 
 • Schepen Leefmilieu: Ronny Herremans
 • Algemeen directeur: Daniel Adriaens 
 • Duurzaamheidsambtenaar: Niels Walraet 
 • Energiedeskundige SOLVA: Ina De Jaeger 
 • Politieke fracties:
  • Open VLD - Jan Van Damme, Frank Van dan Bossche, Kristof Callebaut 
  • CD&V en Partners - Ronny Herremans
  • N-VA - Toon De Bock, Timothy Desmet 
  • LEEF! & Groen - Filip De Bodt 
  • Roodgroen - Jo De Loor 
 • Milieuraad: Bruno Debbaut 
 • Landbouwraad - Geert Cauwel 
 • Jeugdraad: Joran Ghislain 
 • Sportraad: Mark De Winne 
 • Cultuurraad: Lieve Van Leuven 
 • Geïnteresseerde burgers: Anja Van Geyt, Wilfried Van Ruskensvelde, Daan De Lombaert, Yonah De Waegeneer, Michelle Van Impe, Jonathan De Henau, Bruno Van Steenberghe, Griet Goossens 

Presentaties en verslagen

De presentaties van de verschillende klimaatcommissies zijn te downloaden onderaan deze pagina. 

Herbeluister de klimaatcommissie