Klimaatbomen

Meer bomen en meer boomsoorten voor ons klimaat

Bomen zijn een antwoord op de effecten van klimaatverandering in de stad. Door de juiste soorten goed aan te planten, beperken we hittestress, langdurige droogte en wateroverlast. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het leefklimaat en de biodiversiteit in de stad. Door CO2 op te nemen en fijnstof te filteren, zuiveren ze de lucht. Door hun schaduw, maar vooral door verdamping zorgen bomen voor verkoeling… 

Anderzijds hebben de extreme weersomstandigheden ongetwijfeld invloed op onze bomen en planten. In onze tuinen en parken zijn de gevolgen daarvan reeds duidelijk waar te nemen. Jonge planten verdrogen onder het gebrek aan water. De hitte op de stammen, soms tot boven de 40°C leidt tot schorsbrand. Knoppen en bloemen bevriezen dan weer door het vroege uitlopen. De ziekte en plaagdruk is recentelijk verstoord door verschuiving van de natuurlijke vijanden. Hevige onweders en stortbuien doen dan weer straten vollopen en bomen staan dagenlang onder water. Een antwoord hierop zijn klimaatbomen, boomsoortenwaarvan uit onderzoek en ervaring vastgesteld is dat deze bestand zijn tegen de toekomst en extremer klimaat.

Elke boom of plant begint op de boomkwekerijen en de opkweek kost meerdere jaren. Voor grotere bomen kan dit makkelijk 12 jaar zijn. Boomkwekers moeten dus de toekomst kunnen voorspellen. Door opvolging van binnen en buitenlands onderzoek en is samenspraak met de boomkwekerijsector, is een lijst tot stand gekomen die je onderaan deze pagina kan downloaden. Alfabetisch zijn de op dit moment het best toepasbare soorten opgenomen met een korte beschrijving. Deze assortimentslijst is bedoeld als suggestie voor aanplant in tuinen, bedrijfsterreinen, parken en straten met aandacht voor het klimaat.

Bron: Green Cities, For a sustainable Europe