Kleine werken op en rond een woning

Het bouwen van een nieuwe woning is uiteraard steeds vergunningsplichtig. De medewerking van een architect is ook altijd verplicht. Maar hoe zit dat bij andere ingrepen, zoals

  • Renoveren zonder volume-uitbreiding (binnenverbouwing, schilderen gevel, gevelbekleding, vervangen ramen, plaatsen dakraam, vervangen dakbedekking, …)
  • Vrijstaande bijgebouwen (tuinhuis, serre, poolhouse, garage, …) plaatsen
  • Bomen en hagen aanplanten en/of vellen
  • Afscheiding of omheining plaatsen
  • Reliëfwijziging
  • Regenwaterput of brandstoftank plaatsen
  • Functiewijziging van een gebouw
  • Slopen/afbreken van constructies
  • Terras of andere verharding, oprit, vijver, zwembad, beperkt sportveld aanleggen
  • Zonnepanelen plaatsen

Op de website van het Omgevingsloket vind je alle informatie.

Procedure

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heeft je toch een vergunning of melding nodig, dan kan je die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket, een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket.