VERLENGD - Uitbater gezocht voor stationsgebouw

Stationsgebouwen worden alsmaar vaker verkocht met een herbestemming tot gevolg. Zo ook in Herzele, waar de gemeente het gebouw kocht, renoveerde en nu in concessie wil geven. Ben jij diegene die we zoeken?

Het Stationsgebouw te Herzele is compleet gerenoveerd door de gemeente. Onderaan is er een mooie ruimte voor een horecazaak en bovenaan (eerste en tweede verdieping) zijn er lokalen die kunnen verhuurd worden als co-workingspace, als ruimte voor de lokale economie en voor de lokale verenigingen.

De gemeente wil het stationsgebouw in concessie geven, zoals dit ook al jaren het geval is voor bijvoorbeeld de cafetaria van de Steenoven.

We zoeken dus iemand om op zelfstandige basis het Stationsgebouw als horecazaak uit te baten. Deze persoon zal echter ook inkomsten verwerven uit het verhuren van de lokalen, dit tegen tarieven die door de gemeente zijn vastgelegd (per dag/week/maand). Dit lijkt ons een interessante combinatie voor een dynamische uitbater.

Kandidatuurstelling

Het Lokaal Bestuur van Herzele kiest de aanbieding die het voordeligst is, rekening houdend met de hierna opgenomen criteria:

De voorgestelde concessievergoeding (excl. Btw) met een minimum van € 1500 (20%)

 • Motivatienota/conceptvoorstel (30%)
 • Nuttige ervaring – referenties (10%)
 • Aanbod dienstverlening – openingstijden- aanbod lokale producten (Herzeelse -en regionale streekproducten) – ecologische benadering – duurzaamheid (30%)
 • Ambassadeur toerisme – kennis van Herzele (10%)

De inschrijvingen dienen te gebeuren door middel van registratie via online formulier onderaan deze pagina overeenkomstig de concessieovereenkomst. 

Gemotiveerd dossier

Daarnaast verwachten we een gemotiveerd dossier dat volgende documenten bevat (opladen bij online formulier):

 • Een curriculum vitae (incl. eventuele referenties)

 • Een motivatienota: een haalbaarheidsstudie en een beschrijving van de wijze van uitbating waarbij volgende aandachtspunten zeker aan bod dienen te komen:
  • Voorstel concessievergoeding
  • Voorstel dienstverlening: vlotte en kwaliteitsvolle bediening van het publiek (aantal personeelsleden, voorstel van service, suggesties, ...)
  • Een lijst met aanbod producten (incl. regionale streekproducten)
  • Een overzicht van de openingsdagen/uren (+ verlofperiode)
  • Een prijslijst
  • De samenwerkingsinitiatieven met het lokaal bestuur
  • Initiatieven ter ondersteuning van de lokale economie
  • Ecologische en duurzame benadering
  • Ambassadeur toerisme Herzele

Deadline

De inschrijving dient uiterlijk voor 31 augustus 2022, online ingediend worden via het e-loket.

De kandidaat-concessionarissen kunnen uitgenodigd worden om hun inschrijving mondeling toe te lichten.

Concessieovereenkomst

De concessieovereenkomst is onderaan deze pagina te downloaden.

De verhuurinkomsten zijn als volgt bepaald:

 • Grote ruimte rechts op 1ste verdieping: 550€/maand, 150€/week, 50€/dag
 • Kleine ruimte op 2de verdieping: 250€/maand, 80€/week, 20€/dag

Graag eerst een bezoekje aan het gebouw?

Maak een afspraak met Bart Van de Voorde

Gepubliceerd op woensdag 22 juni 2022 9 u.