Kadasterplannen

Bij de burger is het kadaster vooral bekend voor het verlenen van de kadastrale uittreksels, nodig voor bouwaanvragen, verkopen van eigendommen, bodemattesten, enz.

Bij een nieuw gebouw of grote verbouwing, eventueel een wijziging van de perceelsgrens worden de wijzigingen opgemeten en geschat. Hierbij vormen de vergunde bouw- en verkavelingsplannen een belangrijke bron van informatie. Dit wordt dan bijgewerkt in de kadastrale documentatie, waaronder het kadastraal plan. Op dit plan komen de kadastrale percelen voor, die geïdentificeerd worden met een uniek perceelsnummer.

Dit perceelsnummer vindt u ook terug op uw aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing.

Procedure

U kan gratis het kadastraal plan online raadplegen via de toepassing CadGis Viewer van de Federale Overheidsdienst Financiën. Opgelet: het kan even duren eer deze toepassing zich opent op uw computer.

U kunt het plan opzoeken via straatnaam en huisnummer en indien gewenst ook het kadastraal plan afdrukken. Via deze link vindt u een handleiding van de CadGis Viewer.

Eigenaarsgegevens zijn beschermd door de wet op de privacy. Hiervoor kunt u niet bij de gemeente terecht, maar enkel bij het kadaster.