Kaart recyclagepark en afvaleilandjes verenigingen

ILvA biedt erkende Herzeelse verenigingen een bezoekerskaart aan voor de recyclageparken. Verenigingen kunnen ook afvaleilandjes ontlenen voor hun evenementen.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA is in Herzele verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval aan huis en baat naast het recyclagepark in Herzele nog 14 andere recyclageparken uit in de regio. Erkende Herzeelse verenigingen kunnen bij ILvA voor twee interessante zaken terecht.

Bezoekerskaart recyclagepark

Erkende Herzeelse verenigingen (= verenigingen die lid zijn van een adviesraad) kunnen een bezoekerskaart aanvragen voor de recyclageparken. Op die manier kan de vereniging afval binnenbrengen aan hetzelfde tarief als de gezinnen, met dat verschil dat een vereniging geen recht heeft op 100 kg gratis recycleerbaar afval.

Een bezoekerskaart aanvragen, gebeurt bij de dienst Milieu van het lokaal bestuur. Zij sturen het dossier door naar ILvA, die de bezoekerskaart per post opstuurt naar de vereniging.

Afvaleilandjes

Verenigingen kunnen voor hun activiteiten afvaleilandjes uitlenen. Zo’n afvaleiland bestaat uit telkens 4 afvalcontainers van 240 liter: 2 voor pmd en 2 voor restafval in een metalen frame met sorteerinfo. Het wordt geleverd en (gevuld) opgehaald door ILvA. Een vertegenwoordiger van de organisator moet aanwezig zijn bij de levering en ophaling.

Per ontlening van afvaleilandjes (ongeacht het aantal, maar met een maximum van 20) wordt een waarborg van 100 euro gevraagd. De verwerking van de restfractie kost 12 euro per ontleend afvaleilandje, ongeacht de vullingsgraad. De verwerking van PMD is gratis, op voorwaarde dat het PMD zuiver is en niet vermengd is met restfractie of andere afvalsoorten.Deze kosten worden van de waarborg afgehouden.

Afvaleilandjes aanvragen kan via afvaleilandjes@ilva.be.

Gepubliceerd op woensdag 8 mei 2019 13.32 u.