Jeugdraad

Takenpakket

De jeugdraad van Herzele is sinds 1995 een officieel inspraak- en adviesorgaan van de gemeente en is de schakel tussen de Herzeelse jeugd en het gemeentebestuur. De jeugdraad bestaat uit gemotiveerde jongeren die zich bekommeren om wat het gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren in de gemeente.

De belangrijkste opdracht is, op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur, advies uit brengen over alles wat te maken heeft met de jeugd van Herzele. Dat advies kan gaan over subsidies en reglementen, maar ook over fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden, aanplakborden en ga maar door. Daarnaast organiseert de jeugdraad verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren.

Samenstelling

Chiro Herzele

Stemgerechtigde 1

Sven Otte

 

Stemgerechtigde 2

Elien Van Styvendael

 

Plaatsvervangend

Arne Dekens

   

Kim Van Steerthem

   

Jolien Schelfhout

Chiro Steenhuize

Stemgerechtigde 1

Nick De Mets

 

Stemgerechtigde 2

Jasper Gosseye

 

Plaatsvervangend

Tuur D'hoker

   

Tom De Mets

KSA Hillegem

Stemgerechtigde 1

Voorzitter

Dwen Eloot

 

Stemgerechtigde 2

Alexander Moyersoen

 

Plaatsvervangend

Demi Eloot

Jeugdhuis Wattage

Stemgerechtigde 1

Diogo Carvalho Fortunato

 

Stemgerechtigde 2

Sam Spranghers

 

Plaatsvervangend

Niels Smesman

Vivace

Stemgerechtigde 1

Freya De Muyter

 

Stemgerechtigde 2

Freya Asselman

 

Plaatsvervangend

Liesbet Cloet-Osselaer

Kindertheater De Vinckskes

Stemgerechtigde 1

Yasmine Goessens

 

Stemgerechtigde 2

Yente Van Gijsegem

HLJ

Stemgerechtigde 1

Dunja Bauwens

Speelpleinanimatoren Pinokio

Stemgerechtigde 1

Lisa Bliki

 

Stemgerechtigde 2

Manue De Zutter

 

Plaatsvervangend

Fien Van de Voorde

   

Jill Van Damme

   

Ciel De Smet

Jeugdharmonie Kunst en Broedermin

Stemgerechtigd 1

Celine Colignon

 

Stemgerechtigd 2

Ruben Wybo

Kandidaten

 De algemene vergadering bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden:

  • twee afgevaardigden van elke vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een actieve jeugdwerking kan aantonen binnen het grondgebied van de gemeente ,waarvan één effectieve met stemrecht en één plaatsvervangende vertegenwoordiger, die stemrecht krijgt bij afwezigheid van het effectieve lid
  •  één afgevaardigde per onderwijsnetgevestigd in de gemeente

  • elke geïnteresseerde jongere, die woont op het grondgebied van de gemeente, maximum 35 jaar is en geen politiek mandaat uitoefent

Interesse? Neem dan vóór 17 juni 2019 contact op met de jeugdraad (zie contactblok rechts).

Meer info

Onderaan deze pagina vind je het huishoudelijk reglement en de statuten.